HEZKUNTZAZ MUNDUA ALDATU

2010-01-21

Tutoriala

Hemen uzten dizuet egindako tutoriala. Bertan hotmail kontu bat nola egin eta artxibo eranskinak dauzkan mezu bat bidaltzen azaltzen dugu. Euskaltuben igota dago.

Drogen inguruko sentsibilizazio kanpainia

Hona hemen klasean egin beharreko power pointa, egin genuen aurkezpena da hain zuzen

Power pointa berriro ere

Hemen uzten dizuet berriro ere power pointa, oraingo honetan beste web orri batetik igota, animazioa ikusi ahal izateko. Hala ere, musika entzutea eta bosgarren diapositibako letra ikustea ez dut lortu

2010-01-20

Nik neuk egindako power pointa

Neuk egindako power point aurkezten dizuet orain. Paideia eskola askearen ingurukoa da.
Paideia
View more presentations from xabii.

2010-01-11

Gaiaren inguruko bilbliografi txikia

Sarri askotan pedagogia libertarioaren inguruko liburuak aurkitzea erraza ez denez, hemen izenburu batzuk uzten ditut, gain honen inguruan gehiago jakin nahi duenak aukera izan dezan. Hala ere esan beharra dago zerrenda hau oso mugatua dela, eta autore gutxi batzuk besterik ez ditudala aipatzen, hezkuntza libertarioaren gaia landu dutenak askoz gehiago izan dira ordea.
- Bakunin, Kropotkin, Mella, Robin, Faure: “escritos anarquistas sobre la educación”. Zero, Madril, 1986
- Berge, Andre: La libertad en la educación”. Morava, Madril, 1972
- Capmany Sans, Dani; Gonzalez Yuste, J.Luis; Marin Lecina, David. “Horizontes de Libertad-para una educación y una sociedad antirrepresiva”. Vision net, Madril, 2006
- Delgado, Buenaventura (Delgado Criado): La escuela moderna de Ferrer i Guardia, Ceac, Bartzelona, 1979
- Ferrer i Guardia, Francesc: La escuela moderna, Júcar, 1976
- Garcia Olivo, Pedro: “El educador mercenario”, Brulot, Valencia, 2009
- Hik Hasi “Pedagogo sortzaileak teorien iturburu”, 17. Monografikoa, Donostia, 2005
- Ilich, Ivan “¿Para qué sirve la escuela?, Búsqueda, Argentina, 1973
- Martin Luego, JOSEFA-Colectivo Paideia: “La escuela de la anarquia”, Madre Tierra, Mostoles, 1993
- Mella, Ricardo “Cuestiones de enseñanza libertaria”
- Neill, A.S.: “Summerhill”, Fondo de cultura económica, México, 1976
- Tolstoi, Leon: “La escuela de Yasnia Poliana” Jucar, Capellades, 1978
- Stirner, Max: “El falso principio de nuestra educación”, Pequeña biblioteca Calamys Scriptorivs, Barcelana, 1980

2010-01-10

Ferrer i Guardia eta Eskola Modernoa

Ferrer i Guardiaren eskola modernoa ulertzeko lehenik eta behin haren pertsonaren inguruko hainbat gauza komentatu behar dira. 1859an jaio zen, eta bere haurtzaroa apaizekin eman zuen. Europako giro iraultzaileetatik ibili ondoren, 1891an hezkuntza komite bat sortu zuen, non hezkuntza integrala, arrazionala, mistoa eta libertarioa jorratu zituen. 1891an eskola modernoa sortu zuen Bartzelonan, baina laster zabaldu zen beste hirietara, matrikula kopurua izugarri haziz urte gutxi batzuen buruan. Militante anarkista zelaz baliatuta, Bartzelonako Aste tragikoan parte hartzea leporatu eta 1909an erail zuten.
Haren helburua eskolaren bitartez sozialismo utopikoa zabaltzea zen. Pertsonen liberazioa sortuz gizartearen aldaketa lortzea posible zela uste baitzuen. Horregatik errebelamendua piztea zen haren eskolaren bereizgarrietako bat.
Hezkuntza berria eraikitzeko, borondatez egiten ez den guztia ezabatu behar dela zioen Ferrerek, hala nola azterketak, ordutegi finkoak, programak…
Eskola Modernoaren ezaugarri nagusiak hurrengo hauek dira: arrazionalismoa, bere teorian eta praktikan erakutsi zuenez, oinarri zientifikoetatik eraiki behar baita ezagutza. Liburutegia izan behar du eskolaren erdigunea, pentsaera horrek bere argitaletxe propioa sortzera eraman zuen. Hezkidetza da beste baloreetako bat, nahiko aurreratua bere garairako, neskak eta mutilak elkarrekin hezteko beharra ulertu zuen. Klase sozialen arteko hezkuntza ere aipagarria da bere praktikaren barruan
Gaur egun duen eragina izugarri handia da mugimendu anarkistan eta leku propioa du hezkuntzaren historian. Horretaz aparte egungo hezkuntza sistemak ere bere oinarrietako batzuk bereganatu ditu.

Pedagogia antiautoritarioa eta libertarioa

XIX. mendearen erdialdetik aurrera gizartea erabat aldatzea proposatzen zuten teoriak plazaratzen hasi ziren, horien artean garrantzitsuenak marxismoa eta anarkismoa izan zirelarik. Teoria horiek garatzen ziren heinean, hezkuntzak pertsonen izaeran duen garrantziaz jabetu eta teoria eta praktika pedagogiko aurrerakoiak agertzen hasi ziren nonahi. Hemen hezkuntza libertarioaz eta antiautoritarioaz hitz egingo dut nagusiki. Hauek gizabanakoaren oinarrizko askatasuna aldarrikatzen dute, bai eta gizabanako horren izaera soziala ere.

Esan beharra dago, pedagogia anarkista nahiz eta aitzindaria izan, autoritatearen kontrako pedagogia osoa libertarioa ez dela. Izan ere, askatasunaren ideia adierazteko hainbat bide eta helburu erabili izan dira. Summerhillen adibidez, psikoanalisia izan zen autoritarismoaren aurka jotzeko erabilitako ildo nagusia. Rogersek ordea, humanismotik abiatuta, zuzendaritza ezaren eragina aztertu zuen, beste hamaika autore tartean. Ez dute beraz, talde homogeneoa osatzen, bizitzaren, politikaren, gizabanakoaren, hezkuntzaren… ikuspegi desberdinak dituzte guztiek, gauza batzuetan bat etortzen diren arren.

Blog honetan aurkeztutako pedagogo guztiek hala ere badute lotune bat baino gehiago, autoritatearen aurkako jarrera, haurraren ontasuna, arrazionalismoa… eta euren eragina garrantzitsua eta nabarmena da gaur egungo hezkuntzan eta bizitzan.

2009-11-27

Summerhill

Hurrengo power pointean gaur egun oraindik lanean aurkitzen den Summerhil eskolaren ezaugarriak aurkezten dizkizuet. 1921ean sortu zuen A.S. Neillek Ingalaterran, barnetegi moduan funtzionatzen du, eta bere oinarrizko printzipioengatik eta metodologiagatik eskola libertarioa dela esan daiteke.

Taula

Autore nagusiak

Ideia nagusiak

helburu konkretuak

Autoritatearen papera

Tolstoi

- Zibilizazioa garapen espirituala oztopatzen du
- Ikasleen natura moderatzeko edozein tresna, naturaren kontrakoa
- Haurren askatasuna azkenengo ondoioetara onartu;

- Eskolari funtzio instruitzailea, ez hezitzailea
- Eskola popularra eta irekia
- Ez koertzitiboa
- Giza naturaren errespetuan oinarrituta

- Irakasleari autoritatea kendu
- Ikaslearen lagunkidea izatea
- Etengabeko heziketa jaso behar

Bakunin

- Hezkuntza iraultzaren printzipioetan oinarritu behar
- Erabateko askatasunaren kontra
- Hezkuntza beharrezkoa emantzipazio sozial eta politikorako

- Adiestramendua gainditu behar, instrukziora pasatzeko
- Continiumean oinarritutako metodo pedagogikoa ;autoritatetik autoridade ezarako ibilbidea

- Haurrak autoridade printzipio batetik abiatuta hezitu, inteligentzia garau gabe daukatelako
- Gutxituz joango da heziketa aurrera doan ahala
- Autoridadearen funtzioa: haurra askatasun osorako prestatu

Ferrer i Guardia

- Hezkuntza arazo politikoa da
- Haurrak ekonomiak sortarazten dituen desoreka sozialak, erlijioen faltsutasuna zientziaren aurrean eta abertzaletasuna eta militarismoaren errorea ikusi beharko ditu

- Hezkuntza zientzia positiboetan oinarritzekobeharra
- Natura haurran aske operatzean datza, iraultza sozialarekin konprometitutako gizakiak izango dituela
- Sexu eta klaseen koedukazioa

Autoridadearen figura existitu behar da, baina haurra prozesu hezitzailearen zentruan dago
- Zigor eta sarien sistema eskola honetati kanpo geratzen da

2009-11-24

Eskola ideala

Eskola ideala eta egungo gizartean kokatuta egongo litzatekeen ezaugarriak plazaratuko dizkizuet orain, hainbat gogoeta taldek proposatutakoa:

- Gizartean kokatuta baina gizartea kritikatzeko eta alternatiba eraikitzeko baliabideak eskainiko dizkiona ikasleari.
- Irakasle, ikasle eta gurasoen arteko egitasmo komuna izango litzateke, koherentzia egoteko haurraren hezkuntzan.
- Adinako jendearen inplikzaioa bilatuko duena: tailerrak eman, espientziak kontatu...
- Arazoak zigorrik gabe konponduko dituena.
- Haurren kontaktua izadiarekin ziurtatu eta bultzatuko duena.
- Bi ereduen batuketa egongo litzateke metodologian: direktiboa eta ez direktiboa, euren arteko harmonia bilatzen saiatuko delarik.
- Haurrak autonomo izateko tresnak eskainiko dituena: janaria hazitik platera sortzen eta garatzen erakutsi, eritasunak sendatzenko baliabideak eskaini, arropa egiteko jakintza minimoak transmititu...
- Sentimenduen adierazpenari tokia utziko diona, musika eta antzerkiaren bidez besteak beste.
- Klaseak eratzeko adina ez duena kontuan hartuko, baizik eta bakoitzaren erritmoaren egokitzapena bilatuko du. Horretarako metodologia Freineten fitxa sistema izango litzateke egokiena.
- Ikasleek eskolaren kudeaketan parte hartzea bilatuko duena, asanbladen bidez.
- Sukaldaritza, garbiketa, konponketak... guztien artean egingo lirateke eskola honetan.
- Umea aske izango litzateke klasera nahi duenean joateko.
Ezaugarri nagusi hauek izango beharko lituzke gure gizartean martxan jartzeko eskola honek, gogoeta talde batzuk gaudena garatzen, baina beti ere teknika pedagogikoen eta metodologia aldatzeko aukera irekita egongo litzateke.

2009-11-17

Beste printzipio batzuk

Hezkuntza integrala konpartitzen duten beste printzipioetako bat da, eta gizaki bakoitzak berezko dituen fakultate fisiko eta intelektualak garatzeko eskubidean oinarritzen da. Gaur egungo gizarte ez igualitarioak lan intelektualaren eta manualaren arteko bereizketa egiten du. Hezkuntza libertarioak ordea, lan manuala eta intelektualaren arteko banaketa saihesten saiatzen da, pertsona integralak lortzeko asmoz.

Autogestio pedagogikoa aipatuko dudan azkeneko puntua izango da. Izan ere, nahiz eta izen baten pean batuta egon teoria libertarioak, ezberdintasun handiak ematen dira autore batetik bestera. Hezkuntzaren kontrola eskola bat osatzen duten gizabanako edo talde hezitzailearen ardura denean praktika hezitzaile autogestionatua dela esango dugu, curriculuma adibidez, eskolako kideek osatuko dute.
Hurrengo ezaugarriak dituzte eskola autogestionatuek:
- Ikasketen autoorganizazioa talde honen eskuetan dagoela (ez bakarrik irakasleen eskuetan, ikasleen eskuetan ere bai).
- Gune hezitzaileak eraikitzeko gaitasuna duela (eskolak, ateneoak…).
- Ikasketen eta ikasketa prozesuaren autogestioa, ikasleen autodidaktismoaren bidez, ikerketa eta lan talde tekniken bidez aurrera eramaten dena.
Hauexek dira pedagogia libertarioaren teoria ezberdinen arteko lotuneak, nahiko orokorrak, planteamendu eta esperientzia aniztasunagatik.

2009-11-10

Pedagogia libertarioaren printzipio amankomunak

Hezkuntza integrala konpartitzen duten beste printzipioetako bat da,
eta gizaki bakoitzak berezko dituen fakultate fisiko eta intelektualak
garatzeko eskubidean oinarritzen da. Gaur egungo gizarte ez
igualitarioak lan intelektualaren eta manualaren arteko bereizketa
egiten du. Hezkuntza libertarioak ordea, lan manuala eta
intelektualaren arteko banaketa saihesten saiatzen da, pertsona
integralak lortzeko asmoz.

Autogestio pedagogikoa aipatuko dudan
azkeneko puntua izango da. Izan ere, nahiz eta izen baten pean batuta
egon teoria libertarioak, ezberdintasun handiak ematen dira autore
batetik bestera. Hezkuntzaren kontrola eskola bat osatzen duten
gizabanako edo talde hezitzailearen ardura denean praktika hezitzaile
autogestionatua dela esango dugu, curriculuma adibidez, eskolako kideek
osatuko dute.
Hurrengo ezaugarriak dituzte eskola autogestionatuek:
- Ikasketen autoorganizazioa talde honen eskuetan dagoela (ez bakarrik irakasleen eskuetan, ikasleen eskuetan ere bai).
- Gune hezitzaileak eraikitzeko gaitasuna duela (eskolak, ateneoak…).
-
Ikasketen eta ikasketa prozesuaren autogestioa, ikasleen
autodidaktismoaren bidez, ikerketa eta lan talde tekniken bidez aurrera
eramaten dena.
Hauexek dira pedagogia libertarioaren teoria
ezberdinen arteko lotuneak, nahiko orokorrak, planteamendu eta
esperientzia aniztasunagatik.

2009-11-08

Gaur egungo hezkuntzari begirada bat


Kapitalismoaren estruktura hierarkikoak exijitzen du langileak izaera espezifiko batzuk izatea. Lantegiaren edo beste lan motaren aspergarritasuna eta monotonia soportatzeko hezitu behar dira haurrak, ala nola beren organizaziori zintzo-zintzo obeditzeko. Langileak puntualak, zintzoak eta pasiboak izan behar dira. Gainera, bere enplegua eta posizioaz irrikaz hartzeko prest egon behar dira Francisco Ferrer i Guardiaren esanetan. Eskolaren papera beraz, gaur egungo ikasleak biharko egunean gizarte kapitalista honetan izango duten paperera prestatzea da, hau da, sistema erreproduzitzeko erreminta bezala erabiltzen da hezkuntza.
Zentzu honetan ere mintzatzen da Spring hurrengo hau esatean: XX. mendeko eskolek autoridade anonimo tipo bat garatu egin dute, zeinak ikaslea prestatzen du gizarte propagandistiko eta burokratiko baten manipulaziorako. Eskola tradizionalak autoridade zuzenaren adibide argia ziren: irakasleak bere boterearen bitartez ikasleei enfrentatu egiten zen; era honetan, ikasleek boterearen iturriaren kontzientzia zeukaten. XX. mendean ordea, autoridade forma anonimoak sortu egin ziren teknika psikologiko sofistikatuagoen bitartez. Kontrol forma hauek manipulazioaren izaera eta kontrol iturriaren identifikazioaren ulermena zaildu egiten dute.
Lehiakortasuna, erabakietan parte hartze eza, obedientzia, kritikotasun eza, irudimena alde batera uztea, diziplina eta estatuek inposatutako derrigorreko curriculuma eta metodologia aplikatzen dira eskoletan, era horretan biharko eguneko hiritar pasiboak eta konformistak sortaraziz. Horren ondorio zuzena da azkeneko belaunaldietan zehar errealitatea era sakonean aldatzeko ardura galduz joatea, hezkuntza sistemak historia eta gizartearen irudi bukatua ematen baitute, non gauzak errotik aldatzeko aukerarik ez dagoen.
Gizarte bateko hezkuntza sistema gizarte horren ekonomia beharretara erantzuteko antolatuta egon da beti, eta egun inoiz baino argiagoa da hori. Pertsona integralak sortzen saiatu beharrean, sistemaren engranajean bere lekua estua betetzera bultzatzea da helburua, lan intelektualaren eta praktikoaren aldea inoiz baino handiagoa izatea eraginez.
Sistema honen ondorio argienak haurren motibazio eza, segregazioa eta biolentzia dira, begi bistakoa dena ikasleen emaitza akademikoen batez bestekoa begiratzearekin.
Aurretik esandako guztiaz gain, esan beharra dago lehen ez bezala, beste heziketa ereduak praktikara eramateko aukerarik ez dutela uzten estatuek, legearen eta derrigorrezko curriculumaren bitartez. Zer irakatsi eta zer ez (kurrikuluma), nola irakatsi (metodologia), noiz irakatsi (egutegia eta ordutegia) goitik emanda dator, elite txiki baten onurarako besterik ez dela pentsatzen.
Hau da tamalez, gaur egungo hezkuntza formalak eskaintzen diguna, eta gizarte justuago eta berdintsuago bat lortu gura badugu aldatu beharrekoa.

2009-10-27

IKASKETA PROZESUAREN ERRONKA EZAGUTZAREN GIZARTEAN


Bilboko Magisterio Eskolako Carlos Castaño eta Inmaculada Maiz irakasleen artikuluaren laburpena uzten dizuet

Teknologia eremuko azken urteotako aurrerapenek gure gizartearen kultur eta gizarte arloko ohiturak aldatu dituzte, ez dago dudarik internet informazioaren aroan sartu gaituen iraultza izan dela. Aldaketa hauek era berean hezkuntzan aukera berriak ireki ditzakete eta are gehiago, irekitzen dabiltza.
Gaur egun beraz, ez da nahikoa ohiko alfabetatzea, teknologia berrietan alfabetatuta egotea ezinbestekoa agertzen zaigu, hots, maneiatzen jakitea beharrezkoa da, hortaz etengabeko hezkuntza beharrezkoa da gizarte bazterketa ekiditeko eta gizartean parte-hartze aktiboa izateko. Alfabetatze digitala bezalako terminoaz ari gara jada, hau da, pertsonak gai izan behar dira informazioa ezagutza bihurtzeko, eta hori gizarteko lankidetza eta eraldaketa elementu bihurtzeko. Era berean, eskuratu beharreko gaitasunez ere hitz egiten da, zehatzago esanda gaitasun digitalez. Horrela, komenigarria da ordenagailuak erabiltzen jakitea informazioa eskuratu, ebaluatu, bildu, sortu, aurkeztu eta trukatzeko, eta internet bidez lankidetza sareetan komunikatzeko eta parte hartzeko.
Internet guztion parte hartze aktiboa Web 2.0ari esker da posible, beharrezko jakintzak izan ezkero. Ezagutza sortu, argitaratu eta beste batzuekin partekatu dezakegu honi esker. Web 2.0. gizarte iraultza bezala hartua izan da, eta hezkuntzan izango duen eragina ikaragarria dela aurreikusten da (gaur egun eragin hau ere nabaria izaten hasten da): irakasle eta ikasleak sortzaile aktiboak izango dira, ezagutza partekatzea, estandar irekiekin lan egitea, lankidetza bultzatzea…
Zalantzarik gabe teknologia berri guzti hauek aukera paregabea izan daitezke ahotsa ez dutenen hitza entzunarazteko. Horretaz aparte, arlo desberdinetako profesionalen sareko lana eta lankidetzan erraztasunak suposatuko ditu eta momentu honetan burutik pasatu ere ezin zaizkigun abantailak eta erabilpenak ekar ditzake. Baina prozesua gertutik jarraitzea beharrezkotzat jotzen dut, ondorio positibo guzti horiek elite batera murriztu ez daitezen, eta era berean, aurretik aipatutako alfabetatze digitala aurrera eramatea ezinbestekoa da, aukera ezberdintasunak egon ez daitezen.